باریستا و لته آرت

باریستا و لته آرت

باریستا و لته آرت

دوره های تخصصی کافی شاپ

1-باریستا / لته آرت:

طول دوره:4 روز

ارائه مدرک معتبر از سازمان میراث فرهنگی

ارائه مدرک معتبر از کشور انگلیس

سرفصل

- آشنایی با قهوه از مزرعه تا فنجان

- بروئینگ

- کار عملی با دستگاه اسپرسو ساز صنعتی

 

Tell: 663253256

Email: info@gardeshgaransarv.com