کارمند تخصصی دفاتر خدمات مسافرتی

کارمند تخصصی دفاتر خدمات مسافرتی

کارمند تخصصی دفاتر خدمات مسافرتی

سر فصل دوره:

- شناخت صنعت گردشگری

- آشنایی باصدور بلیت

- آشنایی با اصول و فنون پکیج نویسی

- اصول و فنون مکاتبات گردشگری

- قوانین و مقررات سازمان های حمل و نقل

- مهارت های مشتری مداری و فروش

- مفاهیم مدیریت و سرپرستی

- مفاهیم مدیریت و کیفیت

- آشنایی با جاذبه های میراث فرهنگی

- شناخت قوانین،مقررات،آیین نامه ها و بخش نامه های لازم الاجرای صنف دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

 

Tell: 663253256

Email: info@gardeshgaransarv.com