مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند ب

مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند ب

مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند ب

دوره آموزشی

 مديرفني دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري( بند ب) 

جايگاه شغلي:

مديران عامل دفاتر و آ‍ژانس هاي خدمات مسافرتي و گردشگري ؛ مديران بخش طراحي و امور اجرايي شركتهاي كارگزار تور - تور اپراتورها- ؛ مديران و كارمندان بخش فروش  تور در كانتر هاي تورهاي داخلي و خارجي.

هدف دوره :

 هدف از برگزاري اين دوره تربيت مديران فني كارآمد در بخشهاي مرتبط با تور و گردشگري و نيز تربيت كارمندان فروش و پرسنل اجرايي تورها جهت افزايش كيفيت و استاندارد سازي تور هاي اجرايي می باشد.

محتواي آموزشي:

شناخت صنعت گردشگري -1

آشنايي با ميراث فرهنگي و جاذبه هاي گردشگري -2

 عمليات و برنامه ريزي سفر-3

بازاريابي و فروش در دفاتر خدمات مسافرتي -4

زبان انگليسي تخصصي -5

مكاتبات تخصصي زبان انگليسي -6

تسهيلات سفر -7

آشنايي با قوانين و مقررات مسافرتهاي هوايي و صدور بليطهاي مربوطه -8

الگوهاي رفتاري و آداب معاشرت در گردشگري -9

مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگري -10

سمينارهاي تخصصي -11

كارورزي -12

الزامات و پيش نيازها:

جهت شركت در دوره مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي حداقل دارا بودن مدرك تحصيلي لیسانس الزامي است.

روزهاي برگزاري كلاسها:

روزهای زوج ساعت 16-20

 

Tell: 663253256

Email: info@gardeshgaransarv.com