دپارتمان صنایع دستی

دپارتمان صنایع دستی

دپارتمان صنایع دستی

آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی

 

 صنایع دستی به مجموعه ای از « هنر ، صنعت » اطلاق می شود که عمدتاً با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی، تولید و به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی می شود که در هر مرحله از  آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگرسازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی اینگونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه ای می باشد.

در این راستا و بمنظور صیانت از ارزشهای والای فرهنگی هنری این سرزمین کهن ،سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری متولی اصلی صنایع دستی بوده و برهمین اساس اجرا و برگزاری دوره های آموزش از جمله برنامه های توسعه و ترویج معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان مذکور می باشد .  

 اهداف :

دراجرای برنامه های توسعه و ترویج معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی ، بمنظور آشنایی و جذب جوانان و علاقمندان به رشته های مختلف صنایع دستی و ایجاد بستر مناسب برای اشتغال و کارآفرینی؛ همچنین حفظ ، احیاء و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی مناطق مختلف کشور با رعایت و حفظ بومی گرایی و ارزشهای فرهنگی هر منطقه ، برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی محقق گردیده است .

 

برنامه ها و فعالیت های  واحد آموزش صنایع دستی در یک نگاه

 

برنامه ها:

- تهیه تقویم آموزشی جهت برگزاری دوره ها

- ثبت نام  کلاس های آموزشی در طول سال

-  برگزاری دوره های حضوری و رشته های مختلف صنایع دستی

- بسترسازی مطلوب و مناسب به منظور آموزش هنرجویان در سه سطح مقدماتی ، پیشرفته ، به آموزی

 

فعالیت ها:

-  صدور گواهی مهارت هنرآموختگان 

-  ایجاد فضای اینترنتی به منظور ثبت نام اینترنتی دوره های آموزش حضوری 

-  برگزاری نمایشگاههای آثارهنرجویان واحد آموزش

Tell: 663253256

Email: info@gardeshgaransarv.com